Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/32


Předmět kontroly:

Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 01/2020
    (původní znění: 09/2019)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XVI/2019 na svém XVI. jednání dne 4. listopadu 2019.

tisk stránky