Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/04


Předmět kontroly:

Podpora protipovodňových opatření

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 02/2020
    (původní znění: 12/2019)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XVII/2019 na svém XVII. jednání dne 25. listopadu 2019.

tisk stránky