Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/23


Předmět kontroly:

Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanost

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Age Management z.s., Brno
  • ANNA KK, z. s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje), Karlovy Vary
  • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Praha
  • MAS Vladař o.p.s., Valeč
  • OMNI TEMPORE o.p.s., Most
  • Počítačová služba s.r.o., Olomouc

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XVII/2019 na svém XVII. jednání dne 25. listopadu 2019.

tisk stránky