Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/28


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67
  • Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19
  • Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziřící, Vsetínská 454
  • Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
  • Výchovný ústav, Kutná Hora, Hloušecká 279
  • Městská část Praha-Újezd
  • Městys Libice nad Doubravou
  • MĚSTYS NEZAMYSLICE
  • obec Nezvěstice
  • obec Tuklaty

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XVII/2019 na svém XVII. jednání dne 25. listopadu 2019.

tisk stránky