Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/32


Předmět kontroly:

Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 19/32 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XVII/2019 na svém XVII. jednání dne 25. listopadu 2019.

tisk stránky