Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/28


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – doplňuje se:

  • Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XVIII/2019 na svém XVIII. jednání dne 9. prosince 2019.

tisk stránky