Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/19


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha
  • Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Praha

– doplňuje se:

  • Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/I/2020 na svém I. jednání dne 20. ledna 2020.

tisk stránky