Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/30


Předmět kontroly:

Uplatňování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v praxi veřejného nakupování u vybraných organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví
(původní údaj: Uplatňování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v praxi veřejného nakupování u vybraných organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví)

Cíle kontroly:

Prověřit hospodaření zdravotních ústavů s majetkem a peněžními prostředky státu se zaměřením na to, zda zdravotní ústavy v oblasti veřejného nakupování naplňují v praxi principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Dále prověřit, jak Ministerstvo zdravotnictví vykonává zřizovatelské funkce vůči zdravotním ústavům.
(původní údaj: Prověřit, zda vybrané organizace v oblasti veřejného nakupování uplatňují v praxi principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/I/2020 na svém I. jednání dne 20. ledna 2020.

tisk stránky