Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/01


Předmět kontroly:

Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Pražská správa sociálního zabezpečení
  • Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem
  • Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové
  • Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc
  • Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/I/2020 na svém I. jednání dne 20. ledna 2020.

tisk stránky