Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/29


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství České republiky

Změna v položce:

Kontrolní závěr schvaluje: Senát NKÚ

  • Předseda: Ing. Jan Stárek
  • Členové: Ing. Jan Stárek; Ing. Jan Málek; Ing. Daniel Reisiegel, MPA; Ing. Roman Procházka
    (původní údaj: Ing. Jan Stárek; Ing. Jan Málek; Ing. Daniel Reisiegel, MPA; Ing. Jan Vedral)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/II/2020 na svém II. jednání dne 10. února 2020.

tisk stránky