Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/05


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím a další související výdaje

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2020

    (původní znění: 01/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/III/2020 na svém III. jednání dne 24. února 2020.

tisk stránky