Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/33


Předmět kontroly:

Vybraný majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2020

    (původní znění: 01/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/III/2020 na svém III. jednání dne 24. února 2020.

tisk stránky