Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybrané veřejné vysoké školy - upřesňuje se:

  • České vysoké učení technické v Praze

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/IV/2020 na svém IV. jednání dne 9. března 2020.

tisk stránky