Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/34


Předmět kontroly:

Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí

Změna v položce:

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Daniel Reisiegel, MPA
původní údaj: RNDr. Hana Pýchová

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/IV/2020 na svém IV. jednání dne 9. března 2020.

tisk stránky