Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/25


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť radioaktivních odpadů

Změna v položce:

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Stárek
původní údaj: RNDr. Hana Pýchová

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/IV/2020 na svém IV. jednání dne 9. března 2020.

tisk stránky