Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/10


Předmět kontroly:

Opravy a údržba silničních mostů

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 05/2020
    (původní znění: 03/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/V/2020 na svém V. jednání dne 23. března 2020.

tisk stránky