Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/26


Předmět kontroly:

Budování kybernetické bezpečnosti eGovernmentu České republiky

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Budování kybernetické bezpečnosti České republiky
(původní údaj: Budování kybernetické bezpečnosti eGovernmentu České republiky)

Cíle kontroly:

Prověřit, zda činnosti hlavních subjektů podílejících se na zajištění kybernetické bezpečnosti ČR a míra efektivity jejich vzájemné spolupráce vedou k jejímu zvyšování ve smyslu cílů a aktivit definovaných Národní strategií kybernetické bezpečnosti 2015-2020 a Akčního plánu ke strategii 2015-2020
(původní údaj: Prověřit, zda činnosti hlavních subjektů podílejících se na zajištění kybernetické bezpečnosti eGovernmentu ČR a míra efektivity jejich vzájemné spolupráce vedou k jejímu zvyšování ve smyslu cílů a aktivit definovaných Národní strategií kybernetické bezpečnosti 2015-2020 a Akčního plánu ke strategii 2015-2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/V/2020 na svém V. jednání dne 23. března 2020.

tisk stránky