NKÚ prověřil peněžní prostředky na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Publikováno: 30.3.2020


Cílem kontroly 19/06 bylo prověřit poskytování a užití peněžních prostředků státu určených na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví z hlediska hospodárnosti, účelnosti a souladu s právními předpisy.

Kontrolováno bylo období let 2015–2018.

Klíčová fakta ke KZ 19/06

tisk stránky