NKÚ prověřil účetnictví Ministerstva dopravy za rok 2018

Publikováno: 14.4.2020


Kontrola č. 19/08 se zaměřila na to, zda Ministerstvo dopravy při sestavení závěrečného účtu, při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.

Spolehlivost účetní závěrky MD sestavené k 31. prosinci 2018 ve struktuře dle jednotlivých výkazů

Spolehlivost účetní závěrky MD sestavené k 31. prosinci 2018 ve struktuře dle jednotlivých výkazů

tisk stránky