Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/21


Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 07/2020
    (původní údaj: 05/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky