Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/22


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 07/2020
    (původní údaj: 06/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky