Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/24


Předmět kontroly:

Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformaci

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2020
    (původní údaj: 07/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky