Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/25


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť radioaktivních odpadů

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2020
    (původní údaj: 05/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky