Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/29


Předmět kontroly:

Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2020
    (původní údaj: 07/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky