Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/34


Předmět kontroly:

Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 05/2020
    (původní údaj: 04/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky