Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/01


Předmět kontroly:

Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 02/2021
    (původní údaj: 11/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky