Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/02


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 12/2020
    (původní údaj: 11/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky