Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2021
    (původní údaj: 01/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky