Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/12


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytované na programy protidrogové politiky

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 05/2020
    (původní údaj: 04/2020)
  • předložení KZ ke schválení: 04/2021
    (původní údaj: 03/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky