Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/24


Předmět kontroly:

Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 11/2020
    (původní údaj: 10/2020)
  • předložení KZ ke schválení: 12/2021
    (původní údaj: 10/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky