Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/25


Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem spravedlnosti pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2021
    (původní údaj: 07/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky