Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/26


Předmět kontroly:

Účetní závěrka Úřadu práce České republiky za rok 2020, údaje předkládané Úřadem práce České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 09/2021
    (původní údaj: 07/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky