Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/08


Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2019 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 20/08 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky