Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/09


Předmět kontroly:

Hospodaření vybraných organizací v resortu Ministerstva pro místní rozvoj

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 20/09 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky