Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/15


Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Kancelář veřejného ochránce práv za rok 2019, účetní závěrka Kanceláře veřejného ochránce práv za rok 2019 a údaje předkládané Kanceláří veřejného ochránce práv pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 20/15 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky