Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/17


Předmět kontroly:

Projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy a k optimalizaci výkonu vybraných agend

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 20/17 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky