Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/30


Předmět kontroly:

Vybraný majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 20/30 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky