Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 20/32


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice

Cíle kontroly:

Prověřit, zda vybrané organizační složky státu vynakládaly peněžní prostředky v souladu s právními předpisy, zejména při nákupech osobních ochranných a dalších zdravotnických prostředků a služeb realizovaných pro účely protiepidemických opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo vnitra
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Správa státních hmotných rezerv, Praha

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 06/2020
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 11/2020

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Josef Kubíček

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2020 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky