Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Akademie múzických umění v Praze
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VIII/2020 na svém VIII. jednání dne 18. května 2020.

tisk stránky