Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/01


Předmět kontroly:

Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
(původní údaj: Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti)

Cíle kontroly:

Cíle kontroly: Prověřit, zda orgány správy sociálního zabezpečení při výběru a správě pojistného postupují v souladu s právními předpisy, a vyhodnotit účelnost a efektivnost této správy
(původní údaj: Prověřit, zda orgány správy sociálního zabezpečení při výběru a správě pojistného postupují v souladu s právními předpisy, a vyhodnotit efektivnost této správy včetně souvisejících výdajů)

Kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava
  • Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem
  • Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové

– doplňuje se:

  • Okresní správa sociálního zabezpečení Praha – východ

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/IX/2020 na svém IX. jednání dne 15. června 2020.

tisk stránky