Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/10


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Generální ředitelství cel, Praha
  • Integrační centrum Praha o.p.s.
  • META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Praha
  • Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., Praha
  • Poradna pro integraci, z. ú., Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/IX/2020 na svém IX. jednání dne 15. června 2020.

tisk stránky