Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/18


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních strategických cílů a ke zvyšování schopnosti reagovat na krizové situace
(původní údaj: Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020)

Cíle kontroly:

Prověřit, zda peněžní prostředky vynakládané z evropských strukturálních a investičních fondů mají vliv na dosažení národních strategických cílů odvozených ze strategie Evropa 2020 v oblasti hospodářského růstu a zda jsou efektivně využity ke zvyšování schopnosti vlády reagovat na krizové situace
(původní údaj: Prověřit, zda peněžní prostředky vynakládané z evropských strukturálních a investičních fondů mají vliv na dosažení cílů strategie Evropa 2020)

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 10/2020
    (původní údaj: 07/2020)
  • předložení KZ ke schválení: 08/2021
    (původní údaj: 04/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/IX/2020 na svém IX. jednání dne 15. června 2020.

tisk stránky