Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 20/33


Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky za rok 2020, účetní závěrka Grantové agentury České republiky za rok 2020 a údaje předkládané Grantovou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

Cíle kontroly:

Prověřit, zda Grantová agentura České republiky při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 postupovala v souladu s příslušnými právními předpisy

Kontrolované osoby:

  • Grantová agentura České republiky, Praha

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 09/2020
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 06/2021

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2020 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/X/2020 na svém X. jednání dne 29. června 2020.

tisk stránky