Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 20/34


Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

Cíle kontroly:

Prověřit, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo průmyslu a obchod

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 09/2020
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 07/2021

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2020 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/X/2020 na svém X. jednání dne 29. června 2020.

tisk stránky