Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/20


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání a v souvislosti s nákazou Covid 19
(původní údaj: Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání).

Cíle kontroly:

Prověřit, zda poskytování a užití peněžních prostředků určených malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing, vzdělávání a na opatření v souvislosti s nákazou Covid 19 je účelné a hospodárné a zda naplňuje stanovené cíle
(původní údaj: Prověřit, zda je poskytování a užití peněžních prostředků určených na poradenství, marketing a vzdělávání malých a středních podnikatelů účelné a hospodárné a zda naplňuje stanovené cíle).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/X/2020 na svém X. jednání dne 29. června 2020.

tisk stránky