Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/11


Předmět kontroly:

Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Výstavba, údržba a opravy cyklistické infrastruktury
(původní údaj: Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury)

Cíle kontroly:

Prověřit plnění záměrů Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020 a hospodárnost, účelnost a efektivnost peněžních prostředků vynakládaných na výstavbu, údržbu a opravy cyklistické infrastruktury.
(původní údaj: Prověřit plnění záměrů Národní strategie cyklistické dopravy České republiky a hospodárnost a účelnost peněžních prostředků vynakládaných na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XII/2020 na svém XII. jednání dne 17. srpna 2020.

tisk stránky