Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/14


Předmět kontroly:

Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Statutární město Plzeň
  • Statutární město Olomouc
  • Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
  • Dopravní podnik města Brna, a.s.
  • Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
  • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XII/2020 na svém XII. jednání dne 17. srpna 2020.

tisk stránky