Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/19


Předmět kontroly:

Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Společenství vlastníků jednotek Adámkova 4945 - 4948, Chomutov
  • Společenství vlastníků jednotek Praha 8, Zelenohorská č.p. 496-č.p. 513

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XII/2020 na svém XII. jednání dne 17. srpna 2020.

tisk stránky