Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/05


Předmět kontroly:

Podpora energetických úspor u veřejných budov

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Ministerstvo financí

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XIII/2020 na svém XIII. jednání dne 31. srpna 2020.

tisk stránky