Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/20


Předmět kontroly:

Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 10/2020
    (původní údaj: 08/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XIV/2020 na svém XIV. jednání dne 14. září 2020.

tisk stránky